1% dohodnine za Družbo Jezusovo?

Spoštovani prijatelji Družbe Jezusove!

Država nam je ponovno dala dovoljenje, da se lahko del dohodnine nameni za posamezne cerkvene dejavnosti, kot so redovne skupnosti in župnije. Ta del po novem znaša 1%, kar je polovico več od prej. 

Velika hvala, če se boste odzvali in ta del namenili jezuitom oziroma Družbi Jezusovi.

Obrazec je mogoče oddati elektronsko ali pa “peš” po pošti. Spodaj so podatki, v priponki pa izpolnjen obrazec s potrebnimi podatki (razen tistih, ki so donatorjevi). Pošlje se na lokalni Finančni urad, kjer imate stalno bivališče. Ta urad morate poiskati na spletu. Za Ljubljano je naslov: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p.p.107, 1001 Ljubljana. Za Maribor naslov: Finančni urad Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor. Ti uradi spadajo pod Finančno upravo Republike Slovenije. Rok za oddajo je 31. december.

 Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu z izpolnitvijo obrazca (v priponki)

 Upravičenec:

Slovenska provinca Družbe Jezusove

DŠ: 18581374

Vodnikova cesta 279, 1000 Ljubljana

 Več informacij na tej povezavi.

OBRAZEC