16.1.2021 – Oče, ki moli za Cerkev

»Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa.« (1 Kor 12,27)

Premislim: Spolni škandali in zlorabe pretresajo Cerkev po vsem svetu. To nas vabi, naj ne pozabimo, da je Kristus glava Cerkve, čudovit, Božji in svet, nepokvarljiv in večen v Očetovi ljubezni do nas. MI smo deli njegovega telesa, negotovi, grešni in po človeško ranljivi. Hvaležni smo Jezusu, da je molil in še moli za nas skupaj s sv. Jožefom, Marijo in vsemi svetniki.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti da nas spominjaš, da Sveti Duh vodi in čuva Cerkev, nas, njene šibke člene, pa krepi tudi po tvoji priprošnji in varstvu.