2.2.2021 – Večni duhovnik

»Ti si duhovnik na veke, po Melkizedekovem redu.« (Heb 5,6)

Premislim: Jezus svoje življenje sprejme in podari nam kot Očetov dar njemu in nam. To je novozavezno duhovništvo, ki smo ga deležni pri krstu. Skozi življenje počasi dozorevamo v to duhovništvo. »Kjer neka zakonska, celibaterska ali deviška poklicanost ne doseže zrelosti darovanja samega sebe in se ustavi samo na logiki žrtve, je v nevarnosti, da izraža nesrečo, žalost in razočaranje, namesto da bi postala znamenje lepote in veselja v ljubezni.« (Patris Corde, 7)

Zahvalim se: Sv. Jožef, oče v senci, hvala ti, ker si živel zrelo darovanje samega sebe in s tem tudi nam odpiraš pot v lepoto in veselje ljubezni tvojega Sina, ki je naš Gospod in brat.