21.7.2021 –  Družina

»Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati« (Mt 12,50).

Premislim: Očetova volja: da smo bratje in sestre, povezani, drug za drugega, drug z drugim iz Njegove ljubezni in spoštovanja. Družine naših staršev so bile še številne. Ponekod so še zelo povezani. Drugod pa prav nič in se skoraj več ne poznajo. Oče pa hrepeni, da bi bili njegovi sinovi in hčere povezani in drug za drugega, vsi za enega in eden za vse. Pusti pa nam svobodo. Smo ali pa nočemo biti njegova družina.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za veliko družino, ki si jo ob Jezusu Kristusu tudi ti ustvarjal in jo še vedno. Tudi sredi današnjih razmer nas učiš postajati Božja družina. Na trdo nam gre.