22.11.2021 – Božja ljubezen ne mine

»S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici, v dobroti in v usmiljenju. 22 S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš Gospoda« (Oz 2,21-22)

Premislim: Ljubezen med možem in ženo je zakrament – simbol neizčrpne ljubezni boga do vsega človeštva. Resnična ljubezen poraja in podarja življenje. Pa ne le otrok, ampak tudi vsem ljudem in vsemu človeštvu, pa tudi naravi.

Zahvalim se: sv. Jožef, mož device marije, hvala ti, ker varuješ naše družine  in nas utrjuješ v brezpogojni ljubezni svete trojice.