24.7.2021 – Vzemi ali pusti

»Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh« (1 Kor 12,7).

Premislim: Ne gre torej za denar ali finančno gotovost, ampak za vero in našo zavezanost, da odgovarjamo na Božji dar s konkretnimi dejanji. Prvo je vsakodnevno sprejemanje dejstva, da je v nas Očetova ljubezen, ki je premagala smrt in zlo sveta. Naš odgovor je sodelovanje s to ljubeznijo v svojih odnosih in delu. Zajemamo iz prihodnosti in jo hvaležno živimo v sedanjosti.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za resnično moč ljubezni, ki si jo živel in posredoval naprej.