Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Viljem Lovše

23.4.2021 – Znamenje

»Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel, kaj me preganjaš?« Odgovoril je: »Kdo si, Gospod?« In ta: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš« (Apd 9,1-20)

Premislim: Slepa gorečnost in preganjanje zla na napačen način (z bojem proti grešniku) ne vrže na tla. To je znamenje. Bog me vabi, da se vrnem v njegovo ljubezen in začnem z njo sodelovati.

Zahvalim se: Sv. Jožef, oče vernih, hvala ti, ker mi pomagaš prepoznavati kako me po mojem življenju Bog po veri vabi v sodelovanje.

22.4.2021 – Možje vstajenja

Dvornik je rekel: »Glej, voda; kaj brani, da bi jaz ne bil krščen?« Filip je rekel: »Če veruješ z vsem srcem, se sme zgoditi.« In odgovoril je: »Verujem, da je Jezus Kristus Božji Sin.« (Apd 8,26-40)

Premislim: Vse kar potrebujemo v tem in večnem življenju nam je v Vstalem Jezusu Kristusu že dano. Sinovi Boga smo, njegovi sogovorniki in sodelavci. V drugih lahko prepoznavamo sebi enake: za vedno Bogu dragocene in podarjene brate in sestre. Ali sprejmem in želim iz tega tudi vsak dan zajemati? Odločitev je moja.

Zahvalim se: Sv. Jožef, mož pravih odločitev, hvala ti za zgled zaupanja v dar v katerega nas je Bog povabil po Vstalem Kristusu. Utrdi nas v pravih izbirah, da bomo vsak dan prepoznavali, sprejemali in sodelovali z Božjim darom krsta – svoje resnične istovetnosti iz katere smo rojeni.

21.4.2021 – Ne o sebi, ampak o vstajenju

»Tisti, ki so se razkropili, so hodili okrog in oznanjevali blagovest. Tako je prišel Filip v glavno mesto Samarije in jim oznanjal Kristusa« (Apd 8,1-8).

Premislim: Razkropljeni in preganjani kristjani niso govorili o svojih nesrečah, ampak o Kristusovem vstajenju. Filip v Samariji oznanja Kristusa in z ozdravljanjem bolnih in obsedenih dokazuje njegovo vstajenje. Preganjanje je priložnost za večjo ustvarjalnost in sadove: pokaže moč kruha življenja. Kruh življenja nam omogoča preseči vse ovire in razodeti resnično življenje, pot, ljubezen, ki nas poveže s Kristusom, Očetom in Svetim Duhom.

Zahvalim se: Sv. Jožef, begunec pred Herodom, hvala ti za tvojo skrb za našega Vstalega Gospoda, še preden je šel skozi smrt v vstajenje.

20.4.2021 – Lahko vplivam na spremembe

»Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« (Jn 20,21)

Premislim: Razmišljati z Bogom, pomeni delovati v Kristus in z Njim. Verjetno ne morem neposredno vplivati na svetovne voditelje, sploh tiste v senci, lahko pa tam kjer sem, govorim jezik ljubezni (podarjanja samega sebe in s tem Božje moči, ki je že premagala smrt in vse zlo tega sveta). Tako širim razumevanje, pogovor in mirno nenasilje. Lahko širim dobro, lahko pa slabo. Kristu je bil eden in je spremenil smisel in cilj zgodovine. Tudi moje življenje je dragoceno, da drugim pokažem na cilj iz katerega že danes in tukaj lahko živim.

Zahvalim se: Sv. Jožef, ljubeči oče, mož in delavec, hvala ti, da si znal biti sprememba, ki si jo hotel videti pri drugih in v svetu. Nauči tega tudi nas, slovenske možakarje.

19.4.2021 – Upoštevaj podarjene uvide in sanje

Jožef pa je bil »v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo« ( Mt 2,22).

Premislim: Dragocena je pozornost na sanje, še posebej, če so ponavljajoče. Bog nam tudi po njih govori. Razlago mu prepustimo v potrditev in zaupajmo, da nas vodi tudi v megli in oblakih. Vsako »videnje« je potrebno preveriti po sadovih: več sposobnosti podarjanja samega sebe in služenja bližnjim (poslušanje, sodelovanje, skrb, razveseljevanje bližnjih). Jožefova izkušnja štirih opominov v sanjah nas potrjuje v pozornosti na sadove naših sanj.

Zahvalim se: Sv. Jožef, oče v poslušnosti, hvala ti, ker si sprejel Božji nadzor in vodstvo, čeprav v sanjah, ko nisi imel ti nadzora, ampak si zaupal. Nauči tega tudi vsakega izmed nas.

18.4.2021 – Hranim volka?

»Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje.« (Mt 10,16)

Premislim: Poznate zgodbo o dveh volkovih v našem srcu? Eden je bel, drugi črn. Katerega hranim s svojimi mislimi in odločitvami? Kristusova beseda hrani belega v meni: Beseda ljubezni, poguma, resnice, poštenja, sočutja, upanja, zaupanja, potrpežljivosti, dobrohotnosti, miru in veselja, celovitosti…

Zahvalim se: Sv. Jožef, možak iz enega kosa, hvala ti za tvojo navezanost na Božjo besedo, še posebej na Učlovečeno Besedo, na Vstalega Kristusa, ki si mu bil zemeljski oče. Nauči nas navezanosti na Jezusovo besedo in njegovega Duha vstajenja po katerem je navzoč v naših srcih.

17.4.2021 – Živim iz Njega

»Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali.« (Heb 12,15)

Premislim: Svojo edinstveno vlogo, ki mi jo je Bog podaril za druge, lahko uresničujem le, če vsak dan znova odgovarjam na Božje podarjanje meni (mene in vsa in sebe mi podarja po vsem). Lahko zajemam iz Njega. V tem je novo življenje po krstu. Kristus me je rodil v Očetovo ljubezen, ki je premagala smrt. Iz nje sem lahko dober in pravičen. Način na katerega govorim in delam je ravno tako pomemben kakor to kar rečem in storim.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker si živel iz Očetove ljubezni v odnosu do sebe, bližnjih in Boga. Nauči tega tudi mene.

16.4.2021 – Potuj z malo prtljage

Jezus jim je »naročil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu« (Mr 6,8)

Premislim: Veliko ceneje je potovati s priročnimi nahrbtniki, kakor pa z velikimi potovalkami. Le redko uporabimo vse, kar smo zapakirali v potovalko. Če hodim za Kristusom, kot Božji sogovornik in sodelavec, je pot veliko lažja brez mnogih posesti in stvari za katere me mora skrbeti. Kristusov učenec potuje z malo prtljage.

Zahvalim se: Sv. Jožef, romar z malo prtljage, hvala ti, da si skrbel samo za tisto, kar je omogočalo življenje Jezusu in Mariji. Hvala ti, da se nisi ukvarjal z nepotrebnimi rečmi in izgubljal svojo moško moč za prazno slavo, za nekaj kar nikomur ne pomaga in morda koristi le lastni sebičnosti ali lažnemu jazu. Nauči tega tudi nas.

15.4.2021 – Bodi to, kar si!

»Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, da bi se – kakor je pisano – tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.« (1 Kor 1, 30-31)

Premislim: Dokler ne priznam, da je Bog, Vstali Kristus, moj temelj in moj epicenter, ne morem biti resnično in pristno to kar sem. Jezus je najboljši primer za to, kaj pomeni živeti iz Boga in v Bogu, biti to, kar si v resnici. Ko vemo, kdo smo, tudi vemo, kaj nam je reči in storiti, kakor nam je reči in kako moramo storiti.

Zahvalim se: Sv. Jožef, celoviti možakar, hvala ti, ker si znal biti to kar si v resnici: Božji sogovornik in sodelavec v odnosu do Jezusa, Marije in vseh ljudi, ki si jih po Božji dobroti v svojem življenju srečal. Nauči tudi nas, da bomo s tem, kar govorimo in delamo, slavili našega skupnega nebeškega Očeta.

14.4.2021 – Vsak potrebuje čas zase

»Pojdite skupaj z menoj sami zase na samoten kraj in si malo odpočijte.« (Mr 6,31)

Premislim: Sredi napetosti in pritiskov naše vsakdanje rutine nujno in vsak dan potrebujemo tudi kratke oaze miru ali počitnic. Vzemimo si čas za osebni pogovor z Vstalim Jezusom o vsem, kar se nam dogaja, kar razmišljamo in čutimo. Povejmo mu svojo zgodbo. Za to lahko uporabimo tudi sprehod. Dovolimo mu, da tudi on spregovori in mi poslušamo.

Zahvalim se: Sv. Jožef, poslušalec Boga in njegovih navdihov, hvala ti, da si se Bogu najprej odprl v svojih sanjah in mu buden odgovoril in sledil njegovi Besedi. Nauči tega tudi nas, slovenske možakarje, da bomo z drugimi delili to, kar za vedno ostane in že danes in tukaj popolnoma spreminja naše sedanje ravnanje.