Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Viljem Lovše

Pozornost na besede

“Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa” (Jn 17,3).

Morda menimo, da se besede “večno življenje” nanašajo le na življenje po smrti onkraj groba. Sv. Pavel pa je zapisal: “Ne živim pa več jaz, ampak v meni živi Kristus”. Danes. Živeti v Kristusu pomeni imeti dostop do Boga Očeta, okušati večno življenje sedaj in tukaj.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj in nauči me prepoznati Kristusa v sedanjem trenutku.

Le ljubezen potrebujem

“To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil” (Jn 15,12).

Lahko si mnogokrat rečemo, da se imamo radi, pa to še nič ne pomeni. Najbolj zlorabljena beseda je ljubezen. Posledice za naše odnose in stvarstvo vsi doživljamo. Jezus je v nas položil svojo ljubezen že ob stvarjenju. Uresničeni smo, ko iz nje zajemamo in jo dajemo naprej. Ljubezen je srčika in bistvo naše istovetnosti.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj nam, da bomo v naših vzajemnih odnosih vedno bolj iskreno zajemali iz Jezusove brezpogojne ljubezni do vseh in vsakega izmed nas.

Rast je postopna

“Njegovi učenci so rekli: »Poglej, zdaj govoriš jasno in ne uporabljaš nobene prispodobe.” (Jn 16,29).

Jezusovi učenci so šli postopno in večplastno skozi proces rasti. Tudi mi rastemo na podoben način. Naj nas to ne preseneča. Veliko izkušenj je potrebno, da začnemo ceniti Božjo navzočnost znotraj sebe in okrog sebe ter nanjo zares računati.

Prosim: Sv. Jožef, zavetnik in vodnik romarjev, pripoveduj Bogu on naši potrebi po vztrajnosti in potrpežljivosti.

Spolniti poslanstvo

“Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?” (Apd 1,11).

Jezusov vnebohod ni tehnologija, ki bi jo bilo potrebno razložiti, ampak skrivnost, ki jo je potrebno praznovati in vstopati vanjo. Vnebohod je izpolnitev njegovega poslanstva in začetek našega poslanstva, da nadaljujemo njegovo delo v svojem poklicu, sredi običajnih in izrednih dogodkov vsakdana.

Prosim: Sv. Jožef, pokaži in povej Bogu našo željo, da bi bili danes Jezusovi zvesti učenci.

Bodi pozoren

“Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem” (1 Kor 15,1).

Velike so matere, ki svoje otroke nenehno opominjajo naj se toplo oblečejo, naj se izogibajo slabi prehrani in poskrbijo za počitek. Spomnijo se številnih ukrepov, da otroke ohranjajo zdrave, v pravi smeri in pozorne. Duhovni očetje in matere delajo podobno v odnosu do svojih duhovnih sinov in hčera pri rasti v duhovnem – sinovsko hčerinskem – življenju.

Prosim: Sv. Jožef, ti si naš duhovni oče, pomagaj nam, da bomo osredotočeni in pozorni na Jezusov evangelij.

Ali res dobim, kar hočem?

“Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal” (Jn 16,23).

Smisel molitve ni ta, da bi mi spremenili Božjo misel in srce, ampak, da bi se sami odprli Božji volji in njegovim načrtom. Naše prošnje za to kar sami hočemo in se nam zdi, da potrebujemo, ne gredo v prazno vse dokler imamo odprto srce za Božjo smer in misel.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj, da se v vseh svojih molitvah naravnamo na Božji um.

Na skali, ne na pesku

“Če GOSPOD ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji” (Ps 127,1).

Ko sem bil v srednji šoli sva z očetom zidala hišo. Takrat sem razumel kako pomembno je načrtovati in dobro postaviti temelje, če hočemo, da bo zgradba trajna in trdna. Enako pomembno je nenehno utrjevanje temeljev lastnega duhovnega življenja.

Prosim: Sv. Jožef, bodi naš vodnik in pomočnik, da bom svoje duhovno življenje gradil na kakovostnih in solidnih temeljih.

Dobra novica hitro potuje

“Glas o njih je prišel do ušes jeruzalemske Cerkve, tako da so poslali Barnaba v Antiohijo” (Apd 11,22).

Kot Kristusovi učenci, ki se pripravljajo na ponovne binkošti, smo povabljeni, da v svojih srcih v molitvi premišljujemo Božjo besedo. Le tedaj bomo vedeli katere pozitivne ali negativne novice bodo v dobro bližnjih in celotne skupnosti.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj mi, da bom pozoren poslušalec in vesel oznanjevalec Dobre Novice.

On je stare resnice osvetlil z novo lučjo

“Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi” (Jn 12,46).

Vpliv drugega Vatikanskega cerkvenega zbora se še vedno razvija in uvaljevalja. Med pozitivnimi sadovi je tudi prenova lastnosti apostolskih skupnosti: duh sodelovanja med apostoli in verniki. Sodelovanje, in ne tekmovanje, je glavna značilnost krščanske skupnosti.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj nam, da bomo vsi sodelavci v službi tvojega Evangelija.

Kakor je bilo v začetku

“Božja beseda pa je rastla in se širila” (Apd 12,24).

Cerkev je v rokah Svetega Duha. On ji je na mnoge načine govoril v preteklosti in ji na različne načine govori tudi danes in ji bo govoril v prihodnje. Smo tradicionalna Cerkev toda nismo tradicionalisti.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj nam sprejeti duha razločevanja, da bomo prepoznali delovanje Svetega Duha sredi nenehno spreminjajočega se današnjega sveta.