Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Viljem Lovše

15.1.2021 – Smrt, dokončna podaritev

»Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil.« (Lk 23,46).

Premislim: Kot otrok je Jezus skupaj z Jožefom in Marijo vsak dan molil psalme. Iz teh molitev se je naučil tudi zgoraj izrečeno izročitev na križu. Ob Jožefovi smrti sta mu verjetno Jezus in Marija molila prav besede psalmov.

Zahvalim se: Sv. Jožef, priprošnjik za srečno smrt, hvala ti za tvoje zaupanje Bogu Očetu, ki ga prosiš tudi za nas. Potrebujemo ga vsak dan, še posebej pa ob smrtni uri.

14.1.2021 – Oče, ki moli sredi temne stiske

»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Mt 7,7)

Premislim: Štirideset dni po rojstvu je Jožef v templju skupaj z materjo daroval Dete Gospodu in presenečen poslušal Simeonovo prerokbo o Jezusu in Mariji (prim. Lk 2,22-35). Da bi Jezusa obranil pred Herodom, je kot tujec prebival v Egiptu (prim. Mt 2,13-18). Ko se je vrnil v domovino, je živel skrito v majhni in neznani vasi Nazaret v Galileji – od koder, kot se je govorilo, »ne pride noben prerok« in ne »more biti kaj dobrega« (prim. Jn 7,52; 1,46) – daleč od Betlehema, svojega rojstnega mesta, in od Jeruzalema, kjer se je dvigal tempelj. Ko sta med romanjem v Jeruzalem izgubila dvanajstletnika, sta ga z Marijo v tesnobi iskala in ga našla v templju, ko je razpravljal z učitelji postave (prim. Lk 2,41-50). Jožef je pri vsem tem veliko molil, tudi če je v sebi čutil tesnobo, negotovost, temo in oddaljenost od Boga. (Prim. Patris Corde, uvod)

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, da si vztrajal v molitvi tudi sredi najhujše teme in notranje stiske. Hvala ti, ker v to vabiš in učiš tudi mene.

13.1.2021 – Oče, ki dela

“Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? (Mr 6,3)

Premislim: Človek, ki dela, ne glede na to, kakšna je njegova naloga, sodeluje s samim Bogom, postane nekoliko stvarnik sveta, ki nas obdaja. Kriza našega časa, ki je ekonomska, socialna, kulturna in duhovna kriza, lahko za vse predstavlja klic k ponovnemu odkritju vrednote, pomembnosti in nujnosti dela za začetek nove »normalnosti«, v kateri nihče ne bo izključen. Delo sv. Jožefa nas spominja, da sam Bog, ki je postal človek, ni zaničeval dela. Izguba dela, ki prizadeva toliko bratov in sester, in ki v zadnjem času narašča zaradi pandemije covid-19, mora biti klic, da ponovno preverimo svoje prednostne naloge. (Patris Corde, 6)

Zahvalim se: Sv. Jožef, delavni oče, hvala ti, da nas vedno znova spominjaš na dostojanstvo, pomembnost in vrednost dela. Pomagaj nam najti poti, ki nas bodo obvezale, da bomo rekli: noben mlad človek, sploh noben človek in nobena družina brez dela!

12.1.2021 – Oče, močan v slabotnosti

»Čujte in molite, da ne padete v skušnjavi. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« (Mt 26,41)

Premislim: Božja volja, njegova zgodovina, njegov načrt gredo tudi skozi Jožefovo stisko. Jožef nas tako uči, da verovati v Boga vključuje tudi verjeti, da On lahko deluje tudi skozi naše strahove, našo krhkost, našo slabotnost. Uči nas, da se sredi viharjev življenja ne smemo bati Bogu prepustiti krmila našega čolna. Včasih hočemo nadzorovati vse, a On ima vedno širši pogled. (Patris Corde, 2)

Zahvalim se: Sv. Jožef, močan v slabotnosti, hvala ti, ker si sprejel, da je Bog deloval po svoji besedi v tvoji slabotnosti in iste drže učiš tudi nas.

Duhovno spremljanje

Vrle sestre in cenjeni bratje. Duhovno spremljanje pomaga pri hoji za Jezusom, ki je pot sprejemanja in odgovarjanja na Božjo zastonjsko in brezpogojno ljubezen. Spremljanje nam pomaga Božjo ljubečo nenehno navzočnost sprejemati in deliti naprej. Skupaj s sodelavci sem vam na razpolago.

Orange and Brown Experimental Fashion Po

Pripravljamo tudi program duhovnega spremljanja,  s pomočjo spletnih možnosti, ob Duhovnih vajah sv. Ignacija Lojolskega. Predvidoma bomo imeli nekaj skupnih srečanj po zoomu, vsak bo prejmal gradivo za osebno delo in imel možnost duhovnega spremljanja (Osebni pogovor enkrat ali dvakrat na mesec). Življenjska zgodba vsakega od nas je edinstvena, Bog nam lahko po drugem človeku (duhovnem spremljevalcu) pokaže na naše poslanstvo in nas povabi v spremembo. Kaj meniš?  Bi vstopil v to izkušnjo? Prijavi se: 

PRIJAVA

​Predvidoma bo prvo, uvodno srečanje v začetku februarja 2021.

Več o duhovnem spremljanju: https://pvililovse.wixsite.com/duhovni-odmiki/duhovno-spremljanje

KAKO USPETI V SMRTI?

ODMIK ZA STAREŠINE IN STAREŠINKE 40+

Zoom, 14. do 17. januar 2021

Duhovni odmik bo izvajan na daljavo s pomočjo aplikacije zoom.

Sodobna družba odriva starost in umiranje na obrobje, saj se ob svoji zemeljski minljivosti neobhodno dotaknemo vprašanj o Bogu in smislu življenja.

Za bolj polno življenje bomo starešine in starešinke odrinili na globoko v držo sprejemanja smrti kot prehoda v prostor srečanja z Bogom

Telesna smrt je še pred nami, večna smrt je že za nami. Če jo zanikam in ignoriram, zanikam in ignoriram življenje. Sprejemanje smrti mi pomaga dobro živeti in lepo umreti?

Voditelja: P. dr. Viljem Lovše, DJ in ga. Karmen Kristan

PRIJAVA

11.1.2021 – Oče, ki daruje samega sebe

»Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.« (Jn 6,54)

Premislim: Jožefova sreča ni v logiki žrtvovanja sebe, ampak v darovanju sebe. V tem možu nikdar ne zaznamo razočaranja, ampak samo zaupanje. Njegov vztrajni molk se ne poglablja v pritožbe, ampak vedno v konkretna dejanja zaupanja. Svet potrebuje očete, odklanja gospodarje, odklanja torej tiste, ki hočejo posedovati drugega, da bi zapolnili svojo praznino; odklanja tiste, ki avtoriteto zamenjujejo z avtoritarnostjo, služenje s servilnostjo, soočenje z zatiranjem, dobrodelnost s socialnim skrbstvom, silo z razdejanjem. Vsaka resnična poklicanost se rodi iz darovanja sebe, ki pomeni dozorevanje preproste žrtve. (Patris Corde,7)

Zahvalim se: Sv. Jožef, darovalec samega sebe in poln zaupanja, hvala ti za pomoč pri mojem darovanju samega sebe in zaupanju, da ne posedujem, ampak gradim Božjo družino bratov in sester.

10.1.2021 – Mož molitve

»Hvaležen sem Bogu, ki mu služim s čisto vestjo kakor moji predniki, ko se te neprenehoma, noč in dan spominjam v svojih prošnjah.« (2 Tim 1,3)

Premislim: Jožef ni pasivno v usodo vdan človek. On je mož dejavne molitve. Njegova vloga je pogumna in močna. Sprejemanje je način, po katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki prihaja od Svetega Duha. Samo Gospod nam lahko da moč, da sprejmemo življenje tako, kot je, da naredimo prostor tudi za protislovni, nepričakovani in razočarajoči del bivanja. (Patris Corde, 4)

Zahvalim se: Sv. Jožef, mož molitve, hvala ti, ker tudi mene učiš nenehne molitve, ki si jo prakticiral sam in si jo naučil tudi sv. Pavla in vse svetnike skozi čas.

9.1.2021 – Oče, ki nosi svoj križ

»Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. » (Lk 9,23)

Premislim: Sveta družina se je morala spoprijeti s konkretnimi težavami, kakor vse druge družine, kakor številni naši bratje migranti, ki tudi danes tvegajo življenje, prisiljeni zaradi nesreč in lakote. V tem smislu mislim, da je sv. Jožef v resnici poseben zavetnik vseh tistih, ki morajo zapustiti svojo zemljo zaradi vojn, sovraštva, preganjanja in bede. (Patris Corde, 5)

Zahvalim se: Sv. Jožef, ki sin nosil svoj vsakdanji križ, hvala ti, ker pomagaš tudi meni nositi moj vsakdanji križ.

8.1.2021 – Oče, ki skrbi za nas

»Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« 27 Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.« (Jn 19,26-27)

Premislim: »Sin Vsemogočnega pride na svet tako, da sprejme stanje velike slabotnosti. Potrebuje Jožefa, da ga brani, zaščiti, neguje in da lahko raste. Bog zaupa v tega moža, kakor to stori Marija, ki v Jožefu najde njega, ki ji ne želi samo rešiti življenje, ampak bo vedno poskrbel zanjo in za Otroka. V tem smislu ni mogoče, da bi sv. Jožef ne bil varuh Cerkve, saj je Cerkev podaljšanje Kristusovega telesa v zgodovini, istočasno pa materinstvo Cerkve predstavlja Marijino materinstvo.[23] Ko Jožef še naprej varuje Cerkev, še naprej varuje Dete in njegovo mater, pa tudi mi, ko ljubimo Cerkev, še naprej ljubimo Dete in njegovo mater.(Patris Corde, 5).đ

Zahvalim se: Sv. Jožef, skrbnik Marije in Jezusa, hvala ti za tvojo zvestobo vsakemu izmed nas. Hvala ti, ker nas varuješ, da ljubimo Dete in njegovo Mater.