Možje sv. Jožefa Škofja Loka

Ideja za moško skupino v Škofji Loki je nastala v letu 2014, ko je v župniji potekal Loški misijon in je P.Vili Lovše imel predavanje o moških skupinah.  Potem pa je prišel na obisk v letu 2015 tudi Aleš Čerin. Nato je leta 2016 po ponovnem obisku p Vilija zaživela skupina z mesečnimi srečanji. Na…

Možje svetega Jožefa – Vrhnika

Namen naših srečanj je postajati občestvo krščanskih moških, ki bi po zgledu sv. Jožefa živeli kot pravi krščanski možje v svojih družinah, župniji, na delovnih mestih in v družbenem okolju. Želimo se zavedati, kako nujno je potreben moški kot duhovni voditelj v družini.  Zato je temelj našega delovanja Jezus Kristus. V Njegovem imenu začenjamo vsako srečanje…

Skupina mož Novo mesto – Sv. Lenart

Začetek naših srečevanj sega v zasnežen sobotni zimski dan 3. februarja 2018, ko nas je na povabilo takratnega župnika obiskal p. Vili in nas nagovoril ob temi “Oče in sin”. Po nagovoru, delu v skupinah in predstavitvi metode dela moških skupin smo se dogovorili, da se bomo začeli redno srečevati.  Tako je bilo naše prvo “uradno”…

Moška skupina Metlika

Skupino smo začeli v novembru 2023. Navzočih je bilo kar nekaj mož. Izrazili so željo, da začnemo. P. Vili nas je navdušil. Vztrajamo. Sproščenost je reč, ki preseneti in sproščujoče je videti moške, ki se običajno srečajo le po maši in si le pokimajo v pozdrav, govoriti o najožjih izkušnjah, čustvih, strahovih, in seveda radostih. Lepo…

Začetek moške skupine na Kapela-Gorica

Zanimivo se mi je spomniti tistega novembrskega večera, ko smo se moški na Kapeli prvič srečali. Bi je misijon in o moški duhovnosti nam je prišel spregovoriti p. Viljem Lovše. Predstavil nam je na kakšen način dela s skupinami za moške že od leta 2008. Očitno nam je prisotnim dal misliti. Po srečanju smo se…

Skupina Možje Vipavski Križ

Skupina Možje Vipavski Križ je začela z delovanjem novembra 2021. V začetku smo se dobivali dvakrat mesečno v samostanu v Vipavskem Križu. Postopoma smo prešli na srečanja enkrat mesečno. Zaradi lažje logistike se trenutno srečujemo v župniji Kamnje. Rednih članov nas je osem. Naš duhovni vodja je g. Rafko Klemenčič. V začetnem obdobju smo srečanja…