Arhivi Kategorije: Objave

Drži se zapovedi

“Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?«… “Če pa hočeš priti v življenje, se dŕži zapovedi!« (Mt 19,16-17).

Katekizem katoliške Cerkve razdeli zapovedi v dve kategoriji. Prve tri zapovedi ustrezajo Kristusovemu navodilu naj ljubimo Boga z vsem srcem, umom, dušo in telesom. Ostalih sedem zapovedi pa ustreza Jezusovim besedam, naj ljubimo svojega bližnjega kakor samega sebe.

Molim: Sv. Jožef, nauči tudi mene, da bom v Kristusovem Duhu zajemal moč za življenje iz zapovedi, iz tega, kar si ti v nas položil, da bi živeli kot tvoji ljubljeni sinovi in hčere, med seboj pa bratje in sestre.

Prinašalci veselja

“Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo” (Lk 2,10).

Prestrašene pastirje je zajela groza, ko jim je angel oznanil veselo novico ob prvem božiču. Danes Bog uporablja nas, da smo angeli veselja za druge. Mati Terezija iz Kalkute je o svojih obiskih najbolj zavrženih in ubogih dejala: “Ničesar nimam, tja grem zato, da jim prinesem veselje.” Ena od ubogih mater je vzkliknila: “O, mati Terezija, še pridite! Vaš nasmeh je prinesel sonce v našo hišo!”

Molim: Sv. Jožef, nauči me, da bom prinašalec Božjega veselja, danes in tukaj, tistim, ki si mi jih podaril na pot življenja.

Ljubi svojega bližnjega

“Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe” (Mt 22,39).

Druga zapoved, ki jo izreče Jezus, je navedek iz 3 Mz 19,18. Bog je Mojzesu dal vrsto pravil ali uredb, ki jih je povzel z zapovedjo: “Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!” Jezus se je z navajanjem dela glavne židovske veroizpovedi “Shema Izrael”, zelo približal poslušalcem in se jih dotaknil v globinah.

Molim: Sv. Jožef, pomagaj mi, da bom vsak dan znova zaradi Kristusove ljubezni do mene in bližnjih, ljubil svoje bližnje kakor samega sebe, kakor nekoga za katerega si ti iz ljubezni daroval svoje življenje.

Ljubi Gospoda

“Jezus mu je rekel: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved” (Mt 22,37-38).

Kristus navaja Starozavezno besedilo, ki vsebuje židovsko sveto pravilo. Najdemo ga v 5 Mz 6,4-8. Odlomek začenjajo besede: “Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, On edini.”

Molim: Sv. Jožef, pomagaj mi, da bom vse svoje srce izročil Gospodu.

 

Duhovnik na veke

Ti si duhovnik na veke po Melkízedekovem redu.” (Heb 5,6).

S krstom smo bili postavljeni v Kristusovo duhovništvo. Sebe lahko sprejmemo kot dar – Božje sinove in brate – ter podarjamo naprej, to kar nam je Bog podaril. Naše duhovništvo je odgovoriti na Božji dar, na Očetovo ljubezen izkazano v Sinu, edinemu duhovniku, po Svetem Duhu vsakemu človeku vseh časov. 

Molim: Sv. Jožef, prosim te, da bi vsak krščeni vsak dan znova začel živeti iz tvojega edinega in večnega duhovništva: da vsi spoznajo Božjo brezpogojno in večno Očetovsko ljubezen.

Volja mojega Očeta

»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih” (Mt 7,21).

Lukov evangelij ima podobne besede: “»Kaj me kličete: ›Gospod, Gospod‹ in ne delate tega, kar pravim?” (Lk 6,46). V mesecu januarju smo premišljevali o svetem Jožefu kot vzorniku, pomočniku, zavetniku umirajočih in varuhu Cerkve. V februarju pa bomo poskušali globlje dojeti kakšna je volja Kristusovega nebeškega Očeta.

Molim: Sv. Jožef, nauči me iskati, najti in izpolnjevati Božjo voljo, kakor si se naučil ti.

Vera brez del

“Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del” (Jak 2,26).

Rešeni smo samo po veri v Jezusa Kristusa. Naša vera pa se pokaže v dejanjih, v odnosih do naših najbližjih. Božja dela so sad ljubečega podarjanja samega sebe. Ker se nam Bog nenehno podarja, se tudi mi lahko podarjamo drugim. “Kar niste storili kateremu teh mojih najmanjših, meni niste storili.”

Molim: Sv. Jožef, ki imaš rad uboge in potrebne pomoči, prosi za nas.

Pomnoži nam vero!

Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« (Lk 17,5).

V življenju se zgodijo stvari, ki lahko močno zamajejo našo vero. Lahko nas zadene zlo, ki smo ga sami povročili ali pa smo žrtve drugih. Lahko se predamo pokvarjenosti in neredu. Bog nas išče in je nenehno navzoč, da bi lahko zajeli iz njegove bližine. Takrat lahko molimo: “Gospod, če obstajaš, pomagaj mi, da se bom zavedal tvoje navzočnosti!”

Molim: Sv. Jožef, zvesti varuh Kristusov, prosi za nas, še posebej v trenutkih ko nas doletijo stiske in preizkušnje.

Vera, ne dela

“Če je bil namreč Abraham opravičen po delih, se ima s čim ponašati. Vendar ne pred Bogom. Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost” (Rim 4,2-3).

Abraham ni bil rešen zaradi svojih plemenitih dejanj, ampak zaradi svoje vere v Boga. Ker je v srcu zaupal Bogu in gledal v globino sedanjega zgodovinskega dogajanja, je imenovan pravičen. Za lepoto narave in zgodovine lahko odkrivamo Boga Stvarnika in Odrešenika, za podobo kruha in vina pa Kristusovo navzočnost vsak hip našega življenja.

Prosim: Sv. Jožef, luč očakov, prosi za nas.

Izročitev Bogu

“Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas” (1 Pt 5,7).

Papež Janez XXIII je bil star skoraj osemdeset let, ko je postal papež. Kot voditelj svetovne Cerkve je moral nositi veliko bremen. Med njimi tudi izredno pomemben drugi Vatikanski vesoljni cerkevni zbor (1962-1965). Vsako noč je v kapeli pokleknil pred Jezusa in vse izročil v Božje roke: “Gospod, Cerkev je tvoja, jaz grem pa spat!”

Molim: Sv. Jožef, varuj in čuvaj našega sedanjega papeža Frančiška, ki gori za Kristusov evangelij in za Kristusovo Cerkev.