Arhivi Kategorije: Z Očetovim srcem

14.4.2021 – Vsak potrebuje čas zase

»Pojdite skupaj z menoj sami zase na samoten kraj in si malo odpočijte.« (Mr 6,31)

Premislim: Sredi napetosti in pritiskov naše vsakdanje rutine nujno in vsak dan potrebujemo tudi kratke oaze miru ali počitnic. Vzemimo si čas za osebni pogovor z Vstalim Jezusom o vsem, kar se nam dogaja, kar razmišljamo in čutimo. Povejmo mu svojo zgodbo. Za to lahko uporabimo tudi sprehod. Dovolimo mu, da tudi on spregovori in mi poslušamo.

Zahvalim se: Sv. Jožef, poslušalec Boga in njegovih navdihov, hvala ti, da si se Bogu najprej odprl v svojih sanjah in mu buden odgovoril in sledil njegovi Besedi. Nauči tega tudi nas, slovenske možakarje, da bomo z drugimi delili to, kar za vedno ostane in že danes in tukaj popolnoma spreminja naše sedanje ravnanje.

13.4.2021 – Ne govori s tujci

»Ne pozabi biti gostoljuben do tujcev, kajti nekateri, ki so tako delali, so srečali angele.« (Heb 13.2)

Premislim: »Radio sovraštva« in prepira vsak, dan pridobiva na moči in poslušanosti. Po vse mogočih medijih nam kriči svoje leži tudi v Sloveniji. Umetnost dialoga in vzajemnega spoštovanja različnih stališč hitro izginja. Vsi moramo misliti tako kot pravita strica Google in FB ali kak drugi manjši ali še večji »stric«. Moški in ženske dobre volje v osebnih stikih, s poštenim in spoštljivim dialogom, lahko najdejo osvoboditev in živijo bolj zvesto, plodno in celostno trenutke našega skupnega podarjenega življenja.

Zahvalim se: Sv. Jožef, možakar iz enega kosa, hvala ti za tvoj zgled nenasilja in izredne, v Bogu zasidrane, notranje moči, ki je tvoje bližnje osvobajala in jim dajala Božjo varnost. Nauči tega tudi nas, slovenske možakarje.

12.4.2021 – Prelepo, da bi bilo res

»Nekaj Jeruzalemčanov je tedaj govorilo: »Ali ni ta tisti, ki ga hočejo umoriti?« (Jn 7,25)

Premislim: Ljudje, ki nam izkažejo dobroto, nehote skrenejo našo pozornost na naše omejenosti in neprimernosti, da ne govorimo o naših krivdah in grehih. Jezus je postal kakor mi, da bi mi lahko postali kakor on. On je edini vzor in paradigma za vso Cerkev in za vsakega izmed nas. V njem smo rojeni v svojo resnico: sinovi in hčere ljubečega Boga, bratje in sestre med seboj.

Zahvalim se: Sv. Jožef, trden v dobroti, hvala ti, da si odgovoril na Božjo dobroto in jo delil z Jezusom in Marijo ter z vsemi nami. Izprosi tudi nam podobno notranjo držo pred Bogom, do sebe in do bližnjih.

11.4.2021 – Veren

»Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)

Premislim: V stiski šele lahko zares sprejmemo Kristusovo bližino v sebi in drugih. Prej nas naše samoljubje oslepljuje in lažna samozadostnost hromi. Takšna je moč greha, dejstva, da se sami hočemo igrati boga, čeprav nismo. Blagor nam, ker smo Tomaževi dvojčki. V ranah sveta (vseh ubogih in zatiranih) se dotikamo Njega, ki je iz smrti ustvaril prostor dokončnega srečanja z Očetovo ljubeznijo in v njej z vsemi brati in sestrami vseh časov.

Zahvalim se: Sv. Jožef, oče ranjenih in zatiranih, hvala ti za tvojo bratsko podporo, da tudi mi lahko v današnjih ranah odkrivamo navzočnost Jezusa Kristusa in njegovo brezpogojno bližino vsakemu človeku, ki ne vrača zla za zlo, ampak zlo premaga s tem, da ga sprejme.

10.4.2021 – Žalovanje in jok

»Ko je Jezus prvega dne v tednu zjutraj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni, (iz katere je bil izgnal sedem hudih duhov). Ta je šla in sporočila tistim, ki so bili prej z njim in ki so žalovali in jokali.« (Mr 16,9-15)

Premislim: Smrt in nasilje nas spravita v jok in žalovanje. Hudi duhovi nas odrežejo od sebe in od drugih, da njih in sebe ne vidimo več kot od Boga ljubljene, ampak kot predmete za lastno uporabo. Lažejo nam, da bomo tako podaljšali svoje življenje. Jezus nas osvobodi oblasti hudih duhov, ker iz smrti naredi srečanje z ljubečim Očetom vseh.

Zahvalim se: Sv. Jožef, bojevnik za Božjo ljubezen v sebi in bližnjih, hvala ti za tvoj zgled in priprošnjo na naši poti svobode od smrti in strahu zase.

9.4.2021 – Odgovoril na dar

»Jezus torej gre in vzame kruh ter jim ga da; prav tako tudi ribo.« (Jn 21,1-14)

Premislim: Pri maši smo povabljeni v sodelovanje s Kristusovim podarjanjem samega sebe. Pošilja nas kot svoje telo v naše življenje in vsakodnevne odnose. Postajamo kruh za druge, ker uživamo Njega, ki je kruh za nas vse. H komu me danes pošilja Kristus, da postanem zanj Njegov kruh?

Zahvalim se: Sv. Jožef, naš starejši brat, hvala ti za pot podarjanja po kateri si hodil skupaj z Jezusom in Marijo. Hvala ti, da si odgovoril Bogu na dar tvojega življenja. Nauči tega tudi mene.

8.4.2021 – Bolečina

»Bog pa je tako dopolnil, kar je bil napovedal po ustih vseh prerokov, da bo namreč njegov Maziljenec trpel.« (Apd 3,11-26)

Premislim: Mi smo nasilni in druge ogrožamo predvsem iz nevednosti. Ne zavedamo se, kdo v resnici smo in kdo je drugi in Drugi. Strah zase nas zaslepi in zapre v nasilje in posledično trpljenje. Iščemo grešnega kozla v drugih in svojo bolečino stresamo na druge. Dokler svoje bolečine ne sprejmemo, jo nujno mečemo na druge.

Zahvalim se: Sv. Jožef, preizkušen v trpljenju, hvala ti, ker svoje bolečine nisi metal ne na Jezusa, ne na Marijo, ampak si jo izročal Bogu Očetu, tako kot Jezus, kateremu si podaril svoje od Boga podarjeno očetovstvo. Utrdi nas v tvoji drži do bolečine.

7.4.2021 – Vstani in hodi!

»Srebra in zlata nimam, kar pa imam, to ti dam: V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi!« ( Apd 3,1-10)

Premislim: Življenje v in iz Očetove ljubezni je največji dar, dar pa je tudi vsak trenutek našega življenja in vsak človek, ki ga v življenju srečamo. Jezus Kristus me dvigne iz mojih strahov in sebičnosti, da lahko vstanem in hodim kot tisti, ki je dar in ta dar delim z vami, ki ste z menoj v tem času. Zato sem sin, brat in oče. Hvala vam, da hodimo skupaj.

Zahvalim se: Sv. Jožef, podarjeni darovalec, ti si svoje življenje podaril Jezusu in Mariji, s tem pa meni in nam. Hvala ti za posredovanje Resnice, da ji danes lahko osebno zaupamo in živimo iz Njegovem izročitve vsakomur izmed nas.

6.4.2021 – Spreobrni se

»Spreobrnite se in sleherni izmed vas naj se da krstiti v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.« (Apd 2,36-41)

Premislim: Ta Božja obljuba velja za vse nas, vseh časov. Obrnimo se od ujetosti v svoj lažni in sebični jaz, ki vse presoja skozi svoj strah zase, k Njemu, ki iz nas dela osebe, domačine pri Bogu, ki je naše resnično bivališče in dom. Iz njega in njemu lahko živimo svoj sedanji trenutek kot sodelovanje z Očetovo ljubeznijo do svojih bratov in sester. Bog namreč nima sovražnikov, samo sinove in hčere.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker si skrbel za Njega, ki je nase vzel naš greh zavrnitve Boga in sebe kot njegovih ljubljenih sinov in hčera. Hvala ti, ker si bil odločen in hkrati nežen sodelavec Svetega Duha, ki tudi nas priteguje v zaupen sinovski odnos z Očetom.

5.4.2021 – Veselje sinovstva

»Dal si mi spoznati pot življenja, napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem.« (Apd 2,14.22-32)

Premislim: Moje duše ne boš pustil v podzemlju in svojemu Svetemu ne boš dal trohneti. Sv. Jožef je živel iz te trdnosti, ki jo je dobil od Jezusovega Očeta. Ob Jezusu je spoznaval pot življenja in doživljal veselje sinovskega in bratovskega življenja v Očetovi ljubezni. V to je povabljen vsak možakar, vsak izmed nas in seveda tudi vse žene in ženske.

Zahvalim se: Sv. Jožef, oče nežnosti, hvala ti za tvojo zvestobo Božji obljubi in njegovi osebni izročitvi vsakomur izmed nas po Sinu, ki si ga učil biti Jud in moški.