Arhivi Kategorije: Z Očetovim srcem

26.7.2021 – Oni so naša DNK

»Hvalimo slavne može in žene, naše prednike, v njihovem času« (Sir 44,1).

Premislim: Danes bi bil lahko dan starih staršev, naših starešin, naših prednikov. Ana in Joahim sta bila Jezusova dedek in babica. Bogu hvala za naše dedke in babice. Tudi mi smo deležni Jezusovega DNK. Čas hitro mine, srce pa ne pozabi. Božje srce se nenehno spominja svoje ljubezni do nas.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, da si z Marijo sprejel tudi njene starše, Jezusovega dedka in babico. Odpri nam srce za naše prednike.

25.7.2021 – Gorčično zrno

»Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi« (Mt 13,31).

Premislim: Gorčično drevo je videti kakor ptičje gnezdo, zmedeno in navlečeno, in privlači različne ptice. Je dobra podoba za Cerkev. Bog prebiva v zmedi Cerkve in prav sredi naših slabosti uresničuje svoja čudovita dela.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za začetke Cerkve, ki so se uresničevali v krhkosti in slabotnosti tvojega doma skupaj z Marijo in Jezusom, po veliki noči pa skupaj z apostoli.

24.7.2021 – Vzemi ali pusti

»Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh« (1 Kor 12,7).

Premislim: Ne gre torej za denar ali finančno gotovost, ampak za vero in našo zavezanost, da odgovarjamo na Božji dar s konkretnimi dejanji. Prvo je vsakodnevno sprejemanje dejstva, da je v nas Očetova ljubezen, ki je premagala smrt in zlo sveta. Naš odgovor je sodelovanje s to ljubeznijo v svojih odnosih in delu. Zajemamo iz prihodnosti in jo hvaležno živimo v sedanjosti.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za resnično moč ljubezni, ki si jo živel in posredoval naprej.

23.7.2021 – Skozi trpljenje

»Glejte! V Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izročen vélikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom« (Mr 10,33).

Premislim: Šele ko gremo skozi Jeruzalem trpljenja smo dovolj odprti in pripravljeni hoditi za Jezusom, ki je obložen s križem. Prav sredi Jeruzalema trpljenja in izdaje nas vabi naj široko zajemamo iz darov Svetega Duha, da se bomo lahko pridružili Njegovi službi človeku in tako skupaj z Njim slavili Boga.

Zahvalim se: Sv. Jožef, preizkušen v trpljenju, hvala ti za povezanost s Svetim Duhom v trpljenju in preizkušnjah.

22.7.2021 – Poklicani

»Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom« (Jer 1,5).

 Premislim: Vsak izmed nas krščenih ima tudi preroško vlogo. Vsak tam kjer smo: šola, služba, dom, cerkev, narava in družba. Prizadevanje za poštenost, celovitost in preglednost na vseh omenjenih področjih je v svetu zarot, skritih kupčij in religiozne hinavščine, pravi preroški kvas. A brez Kristusa nismo ne sol, ne luč.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za preroško držo sredi sovražnih okoliščin tvojega rodnega okolja v katerem si podaril svoje življenje Jezusu in Mariji, ter s tem tudi slehernemu izmed nas.

21.7.2021 –  Družina

»Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati« (Mt 12,50).

Premislim: Očetova volja: da smo bratje in sestre, povezani, drug za drugega, drug z drugim iz Njegove ljubezni in spoštovanja. Družine naših staršev so bile še številne. Ponekod so še zelo povezani. Drugod pa prav nič in se skoraj več ne poznajo. Oče pa hrepeni, da bi bili njegovi sinovi in hčere povezani in drug za drugega, vsi za enega in eden za vse. Pusti pa nam svobodo. Smo ali pa nočemo biti njegova družina.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za veliko družino, ki si jo ob Jezusu Kristusu tudi ti ustvarjal in jo še vedno. Tudi sredi današnjih razmer nas učiš postajati Božja družina. Na trdo nam gre.

20.7.2021 – Nagovarja

»Sin moj, varuj moje besede, in kot zaklad hrani v sebi moje zapovedi« (Prg 7,1).

 Premislim: Ko ob sobotnih pospravljanjih našega doma nisem ubogal mame in nagajal, mi je najprej rekla: »Stori, kar ti je bilo naročeno!« Če to ni delovalo, sem jih dobil. Iz ljubezni in je pomagalo. To je bila njena teologija od spodaj. Spomnila me je na moje srce, kjer stanuje Bog, ki me vodi in navdihuje za sodelovanje. Srečen sem, če mu odgovarjam. V srcu govori najglasneje. Včasih smo temu rekli vest. Pika.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti varovanje Božje Besede, ki je bila tvoj zaklad. Živel si, kar je Bog položil vate, njegovo zapoved. Nauči tega tudi mene.

19.7.2021 – Vedno nezadovoljni

22281 Sheryl Moran

»Piskali smo vam, pa niste plesali; peli smo žalostinko, pa se niste tolkli po prsih« (Mt 11,17).

Premislim: Ne glede na vsa plemenita prizadevanja, se bo vedno našel nekdo, ki bo kritiziral in godrnjal, zaničeval in podiral. Če rečeš, da je belo, se bo vedno našel nekdo, ki bo rekel, da je črno. Takšna je tudi naša dnevna politika vključno z nedavnim zmanipuliranim in nepotrebnim referendumom o vodi. Uspeha ne merimo s potrditvami, ampak s tem, da vemo kaj je prav in temu sledimo. Bog bo storil vse ostalo. Resnica vedno pride na dan, saj je ljubezen že zmagala. Laž pa je že izgubila.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za tvojo pokončnost in notranjo trdnost sredi vseh nasprotnih viharjev, ki so te hoteli odvrniti od sodelovanja z Božjo ljubeznijo do vseh in slehernega izmed nas.

18.7.2021 – Pravičnost in usmiljenje sta sočutje

»Če bi vedeli, kaj pomeni: Usmiljenja hočem in ne žrtve, ne bi obsodili teh nedolžnih« (Mt 12,7-8).

Premislim: Zahodni sistem temelji na takoimenovani »vladavini prava«, ki ga mogočniki razlagajo v svoj prid in na škodo nemočnih in zatiranih. Nič novega. Večna zgodba Adamovih sinov. Vsaka generacija si domišlja, da ji bo pravičnost uspela, pa naredi še večja grozodejstva od prejšnje. Le ljubezen, ki je usmiljena in pravična, torej sočutna in svobodna, lahko spremeni moje in vsako srce. Od znotraj. Vse drugo vedno vodi v nasilje.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za usmiljeno in sočutno pravičnost, ki ji je Božji Sin omogočil, da nas reši vseh slepot in stranpoti vsakega rodu skozi vso zgodovino.

17.7.2021 – Lakota po Življenju

»Moja duša hrepeni po tebi ponoči, duh v moji notranjosti te išče zgodaj zjutraj«  (Iz 26,9).

Premislim: Boga moramo znova odkriti v življenju, kajti On je življenje. Ni ga v naših teorijah in knjigah in definicijah. Definicije nikomur ne odprejo oči. Življenje jih odpre vsakomur. Kje v mojem življenju Osvaja in Zapeljuje mene Življenje z veliko začetnico: Bog Oče, Sin in Sveti Duh (Duhinja)? V glasbi, v naravi, v obličjih, v grehu, v stiskah, v mirnem delu, v molitvi, v branju Božje besede….?

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za vero, da ti je Bog bližji kakor tvoj dih in ti samemu sebi.