Category Archives: Tematike

29.11.2021 – Prvotni blagoslov

»Nato mi je pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in Jagnjeta« (Raz 22,1)

Premislim: Gospod nam pri maši vsak dan kaže in daje okušati končni cilj in smisel našega življenja. Življenje ne more izgubiti, ker je Ljubezen že zmagala. Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost (prim. Rim 5,20). Zajemam iz Božjega daru zmage nad vsem zlom, tudi mojim in našim.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za trdno vero sredi krivičnosti in nečloveškosti v tvojem času. Hvala ti, ker me vodiš v pravo smer tudi sredi krivičnosti in nečloveškosti h kateri tudi sam prispevam v našem času.

28.11.2021 – Božja roka piše

» V tistem trenutku pa so se prikazali prsti človeške roke in pisali po apneni steni kraljeve palače nasproti svečniku. Kralj je zagledal dlan roke, ki je pisala« (Dan 5,5)

Premislim: Svet je postal globalna vas. Priča smo globalnemu požaru izključevanja. Elite se igrajo z večino, ki pa ima v vseh narodih eno in isto temeljno željo, ki nas povezuje. Siti smo nasilja in vojn. Želimo si, da bi voditelji skrbeli za mir in priložnosti za sobivanje.

Zahvalim se: Sv. Jožef, delavec za mir, hvala ti za današnje čase, v katerih tudi mi dozorevamo za ljubezen, ki jo neuspešno poskušamo nadomestiti z denarjem in blagostanjem na račun revežev.

27.11.2021 – Hvaležnost, zdravilo za srce

»Gospodove dobrote bom klical v spomin, Gospodova slavna dela, po vsem, kar nam je storil Gospod« (Iz 63,7)

Premislim: Preprosti in nepremožni ljudje mnogokrat delujejo kakor, da imajo ogromno za kar so lahko hvaležni. Obdani so z blagoslovi, ki ne stanejo veliko, ampak so bistveni za naše življenje. Živijo iz tega, kar za denar ni mogoče kupiti.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za tvojo preprostost in hvaležnost za ljubezen, ki ti jo je bilo dano sprejemati in podarjati vsem, ki so s teboj prihajali v stik. Nauči tega tudi mene.

26.11.2021 – Iz strahu k veri

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!« (Jn 14,1)

Premislim: Kako tolažeče je za otroka, če sliši očeta ali mater reči: »Ne boj se! Jaz sem s teboj! Varen si! Rad te imam!« Jezus nam na tak način zagotavlja, da se Božja obljuba izpolnjuje tudi v našem življenju, danes in tukaj. Nismo sirote. Tudi naše krivde in grehi, ga ne oddaljijo od nas.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za tvojo zaupljivo vero v Božjo navzočnost iz katere si črpal moč za sodelovanje z Bogom v vsem, kar je od tebe zahteval sedanji trenutek. Nauči tega tudi mene.

25.11.2021 – Pomembno darilo

»A mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« (2 Kor 12,9)

Premislim: Bog vsakemu izmed nas vedno daje dovolj moči, da lahko izberemo pravo pot sredi notranjih bojev in zunanjih neviht, preizkušenj, stisk in ovir. Pavel se je hvalil s svojo slabotnostjo zato, da bi se v njem razodela Božja moč. To je prava drža. Vsi plavamo v Njegovi dobroti in vse kar dobrega lahko storimo je njegov dar, ki smo ga sprejeli in uresničili.

Zahvalim se: Sv. Jožef, preizkušeni možak, da si se v ključnih trenutkih in tudi v malenkostih obračal v sebi k edinemu pravemu sogovorniku Bogu. Zato si znal poslušati in sprejemati prave odločitve. Nauči tega tudi mene.

24.11.2021 – Odprite vrata

»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20)

Premislim: Številne slike Jezusa, ki trka na vrata, pokažejo kljuko na notranji strani. Vrata lahko odprem le jaz z notranje strani. Nihče tega ne more storiti namesto mene. Jezus vsak dan trka, žejen, da mu vsak od nas odpre vrata srca, in tako lahko deli z nami svoje življenje Očetovega sina in našega brata. Želi nam podariti moč, ki je njega obudila iz smrti in obuja tudi nas, če dovolimo in sprejmemo.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker nas vsak dan budiš, da odpremo trkajočemu Jezusu vrata svojega srca.

23.11.2021 – Ne skrbite

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati« (Lk 21,15)

Premislim: Celovito živim, če gojim vse tri razsežnosti odnosov: z Bogom, s seboj in z bližnjimi (vključuje tudi naravo in delo). To je zahtevno in vedno poteka preko težav in ovir. Krst nas obdari z darovi Svetega Duha, ki nam omogočajo to pot nadaljevati in dozorevati v človeškost na Božji – Kristusov način.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker si sprejel in živel dar celovitosti v moči Svetega Duha in si se mu pustil voditi. Nauči tega tudi mene in vse slovenske možakarje in ženske.

22.11.2021 – Božja ljubezen ne mine

»S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici, v dobroti in v usmiljenju. 22 S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš Gospoda« (Oz 2,21-22)

Premislim: Ljubezen med možem in ženo je zakrament – simbol neizčrpne ljubezni boga do vsega človeštva. Resnična ljubezen poraja in podarja življenje. Pa ne le otrok, ampak tudi vsem ljudem in vsemu človeštvu, pa tudi naravi.

Zahvalim se: sv. Jožef, mož device marije, hvala ti, ker varuješ naše družine  in nas utrjuješ v brezpogojni ljubezni svete trojice.

21.11.2021 – Vsi dihamo isti zrak

»Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,37b).

Premislim: Če poslušam Jezusa postajam njegov sin in brat, hči in sestra. Njegova beseda preobrazi moje življenje v očetovsko ali materinsko. Resnica je kar Jezus pove in z dejanji pokaže o Bogu in nas. Zato sem povabljen, da ga vsak dan poslušam.

Zahvalim se: Sv. Jožef, učenec in oče Resnice, s katero si delil svoja zemeljska leta, hvala ti, da nas varuješ kot eno Božjo družino.

20.11.2021 – Spoštujemo mrtve

»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« (Lk 20,38)

Premislim: Čeprav vemo, da v večnosti ni časa, torej smo že  v večnosti, pa vseeno Bogu izročamo in zaupamo naše drage, ki so zaspali pred nami. Zaupamo, da nam Bogo pomagali v naši zadnji uri in dokončnem prehodu v večno občestvo z Bogom.

Zahvalim se: Sv. Jožef, zavetnik  umirajočih, hvala ti, ker spremljaš vsakega izmed nas pri prehodu na srečanje z Božjo družino iz obličja v obličje.