Drži se zapovedi

“Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?«… “Če pa hočeš priti v življenje, se dŕži zapovedi!« (Mt 19,16-17).

Katekizem katoliške Cerkve razdeli zapovedi v dve kategoriji. Prve tri zapovedi ustrezajo Kristusovemu navodilu naj ljubimo Boga z vsem srcem, umom, dušo in telesom. Ostalih sedem zapovedi pa ustreza Jezusovim besedam, naj ljubimo svojega bližnjega kakor samega sebe.

Molim: Sv. Jožef, nauči tudi mene, da bom v Kristusovem Duhu zajemal moč za življenje iz zapovedi, iz tega, kar si ti v nas položil, da bi živeli kot tvoji ljubljeni sinovi in hčere, med seboj pa bratje in sestre.