En pravi Bog

2 Mz 3,13-14

Rublev's_saviourIn Mojzes je rekel Bogu: »Glej, če pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem: ›Bog vaših očetov me je poslal k vam,‹ pa mi rečejo: ›Kako mu je ime?‹ – kaj naj jim odgovorim?« 14 Bog mu je rekel: »JAZ SEM, KI SEM.« (ali SEM, KAR SEM ali BOM, KAR BOM; gr. JAZ SEM BIVAJOČI). In nato je rekel: »Tako reci Izraelovim sinovom: ›JAZ SEM‹ me je poslal k vam.«

Kaj pomeni to ime, ki se nam ne zdi ime? Bog pravi, da je bivanje samo. Vse druge stvari »živijo, se gibljejo in so« v Bogu (prim. Apd 17,28). Druga zapoved, dana Mojzesu, pravi, da naj Božjega imena ne izgovarjamo v prazno in po nepotrebnem (2 Mz 20,7; 5 Mz 5,11). Kršitev te zapovedi so Izraelci kaznovali s kamenjanjem (3 Mz 24,15-16). Na podlagi tega lažje razumemo to, kar se je zgodilo Kristusu med oznanjevanjem Božjega kraljestva.

V Jn 8,56-59 Jezus razjezi in šokira Jude, ker razglasi »preden je bil Abraham sem jaz«. Božje ime uporabi tako, da sebi pripiše, da je Bog. Mnogi goreči Judje so zgrabili kamne, da bi ga kamenjali. V Jn 10,13-33 Kristus spet ponovi to »napako« rekoč: »Jaz in Oče sva eno.« Judje zopet zgrabijo za kamne.

Če bi bil Jezus zgolj človek, bi bile njegove besede resnično bogokletje. Judom je govoril resnico, ki je niso bili pripravljeni slišati. Sebe je razodeval kot resničnega Boga in pravega človeka.

Nekatere nekrščanske skupnosti, npr. Jehove priče, zanikajo, da bi bil Kristus Bog. Predstavljajo si ga zgolj kot nadčloveka.

Kdo pa je Jezus zame/te?

Ali je tvoj Bog, Stvarnik, Odrešenik in Gospod?

Kje in kako se to odraža v mojem/tvojem ravnanju?

Si ga že povabil v svoje ustvarjanje, odnose, delo, pa tudi v vse svoje odvisnosti, strahove, jeze, zamere, težave, konflikte?