Le ljubezen potrebujem

“To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil” (Jn 15,12).

Lahko si mnogokrat rečemo, da se imamo radi, pa to še nič ne pomeni. Najbolj zlorabljena beseda je ljubezen. Posledice za naše odnose in stvarstvo vsi doživljamo. Jezus je v nas položil svojo ljubezen že ob stvarjenju. Uresničeni smo, ko iz nje zajemamo in jo dajemo naprej. Ljubezen je srčika in bistvo naše istovetnosti.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj nam, da bomo v naših vzajemnih odnosih vedno bolj iskreno zajemali iz Jezusove brezpogojne ljubezni do vseh in vsakega izmed nas.