Ljubite drug drugega

“Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina” (Jn 3,18).

O prvih kristjanih so rekli: “Glejte, kako se med seboj ljubijo!” Cerkev nas pri evharistiji vsak dan znova vabi, da bi postajali člani Božje družine sinov in hčera, bratov in sester, udje Kristusovega vstalega telesa. 

Prosim: Sv. Jožef, odpri srce, da se naučimo ljubiti drug drugega na tak način kot si ti ljubil Marijo in Jezusa.