Moč in nemoč

Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno (Mt 26,41).

Dvanajsteri apostoli so vsak dan hodili z Jezusom, poslušali Njegove besede, bili priča njegovih čudežev in opazovali njegovo privlačnost. In vendar ga je v času preizkušnje, stiske in krize, eden izdal, drugi pa zatajil, ostali pa so se razbežali.

Vsem članom cerkve nam je skupna ta slabost apostolov. K sreči, sv. Jožef, varuh Cerkve, prosi in moli tudi za nas. Tudi Jezus, ki ga je Jožef vzgajal, moli za nas.

Prosim: Sv. Jožef, bodi z nami v skušnjavah, da se bomo obrnili na Jezusa in zajeli iz NJegove moči.