Mož molitve

Hvaležen sem Bogu, ki mu služim s čisto vestjo kakor moji predniki, ko se te neprenehoma, noč in dan spominjam v svojih prošnjah (2 Tim 1,3).

Sveti Pavel je molil za svojega sotrpina in varovanca Timoteja. Večkrat nas spodbuja naj nenehoma molimo. Kako si to predstavljam?

Sv. Jožef je kot zvest Jud pogosto molil. Enako je učil Jezusa. Vsak dan doma in redno tudi v sinagogi.

Prosim: Sveti Jožef, pomagaj mi, da se naučim nenehno moliti, tako kot sta znala ti in sv. Pavel.