Naš Troedini Bog

 Jaz sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil in ki pride, vladar vsega” (Raz 1,8).

Menihi trapisti gredo vsak dan sedemkrat tiho v kapelo in tam slavijo Boga s pesmijo. Večinoma prepevajo psalme. Po vsakem zaključku molitve se globoko priklonijo in zapojejo doksologijo: “Slavimo Očeta, Sina in Svetega Duha, Boga, ki je, ki je bil in ki bo do konca časov.”

Molim: Sv. Jožef, skupaj s teboj, vsemi angeli in svetniki v nebesih naj tudi mi slavimo Troedinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha sredi življenja in s svojim življenjem.