Odmik za moške: Moški in ženska, različnost v edinosti

Moški in ženske smo si različni, a ustvarjeni, da v ljubezni gradimo enost. Ob današnji krizi tega odnosa bomo poglabljali duhovne razsežnosti, ki nas vabijo sprejemati in spoštovati drug drugega.

Datum:   9.–11. februar 2018
Voditelj: p. Viljem Lovše, DJ

Prijava