Odmik za moške „Moč moških oči“

C.S. Lewis zapisal: “Avto je narejen tako, da gre na bencin, in ne bi dobro deloval z nobeno drugo snza md 200_odmik_ustvarjalnost in spolnost_2015ovjo. Bog je človeka načrtoval tako, da deluje Nanj. On sam je bencin za našega duha. On je hrana, za katero uživanje je bil ustvarjen naš duh. Ni druge možnosti.« Prav tu sta se naš greh in naša kultura združila, da nas držita zvezane in zlomljene, da ne moremo ozdraveti. Naš greh je trma znotraj, ki hoče biti na vsak način in predvsem popolnoma neodvisna. Del nas je ostro zavezan življenju na tak način, da nismo od nikogar odvisni, še najmanj pa od Boga. Resnično bistvo moči in ustvarjalnosti nam je dano od Boga preko naše združenosti z njim. Dokler se mu niste izročili, ne boste imeli resničnega jaza, niti resnične ustvarjalnosti, niti prave moči. Kristus je prišel, da obnovi in osvobodi tebe, tvojo dušo, tvoj resnični jaz. Da ti vrne ustvarjalnost in moč. Kar vidi Bog, ko te/me gleda, je tvoj/moj pravi in resnični jaz, tistega moškega, ki ga je imel v mislih, ko te/me je ustvaril. Jezus v življenju uresničuje našo iniciacijo v pravo moškost. To dela prav sedaj in po vsem, kar se dogaja osebno in skupno. On ti daje poslanstvo, namen življenja in novo ime. Tega ne moreš pričakovati od ženske. Ona ti tega ne more dati. Povabljen pa si, da ga z njo deliš in živiš.

DUHOVNA MISEL: Moder mož je obdarjen z mogočnostjo, človek spoznanja krepi moč (Prg 24,5). Zakaj bi bil kakor zbegan mož, kakor junak, ki ne more pomagati? Saj si vendar sredi nas, Gospod, in tvoje ime je priklicano na nas. Nikar nas ne zapusti! (Jer 14,9). Žena nima oblasti nad svojim telesom, marveč mož, enako pa tudi mož nima oblasti nad svojim telesom, marveč žena (1 Kor 7,4). Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso (Mt 19,5). Prazne in varljive upe ima le nespameten mož, sanje dajo peruti nespametnim (Sir 34,1).

DUHOVNI UVOD: Naša ustvarjalnost se v preizkušnjah življenja počasi prečisti, razsvetli in nas poveže z Bogom, s seboj in bližnjimi. Ustvarjamo in soustvarjamo z Bogom in z drugimi, kot spolna bitja, da bi znotraj tega čudeža življenja odkrili svojo večno istovetnost.

KOMU JE NAMENJENO: Vsem možem po 20 letu starosti, da bi z izmenjavo lastnih izkušenj drug drugega okrepili in omogočili, da nas Bog nagovori in okrepi. Da bi bili z veseljem moški po Božji podobi, polni življenja, ki ne mine in ga nam nihče ne more vzeti.

POTEK PROGRAMA: Odmik temelji na metodi duhovnega poslušanja in pogovora. Metoda je stara in preizkušena. Ob vsaki življenjski temi je najprej priložnost za osebni premislek, nato se pogovorimo po malih skupinah in še v plenumu. Pomagamo si tudi s filmom. Vrhunec dneva je sveta maša, ki utrdi, kar smo odkrili in si razdelili.

Datum: od 8. do 10. maja 2015

Voditelj: p. Viljem Lovše DJ

Informacije in prijave v tajništvu doma vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 na telefonski številki 051 613 374 ali kadarkoli po e-pošti na naslovu ignacijevdom@gmail.com.