Nastanek odmika za moške in skupin Mož sv. Jožefa v Sloveniji

Slovenija je žejna pravih moških, ki znajo svoje življenje zastaviti in podariti drugim, ker so ga prepoznali kot svoj velik dar in priložnost za soustvarjanje življenja za vse. Lažna in sebična moškost iz življenja dela pekel in lov za čim večjim plenom, ki razčloveči plenilca in vse njegove žrtve. Duhovno in človeško rastemo le, če se učimo živeti moč »nemoči«, moč notranjega boja proti samouničenju: hvaležnost, podarjanje, sodelovanje, skupnost in soustvarjanje v različnosti.

S tem namenom so leta 2008 nastali odmiki za moške. Uporabili smo metodo duhovnega pogovora, ki odkriva delovanje Boga v našem življenju in omogoča ozaveščanje našega skupnega sodelovanja pri tem. Odziv na prvi odmik za moške v Repnjah je bil presenetljiv. Možje smo skupaj odkrivali svojo moško, od Boga dano, moč Božjih sogovornikov in sodelavcev. Glavni dar je bil učenje vzajemnega spoštljivega poslušanja in podelitev izkušenj. Vsak od nas ima svojo zgodbo. Iz teh nastaja skupna zgodba, ki daje moč vsem in vsakemu posebej.

Med moškimi se je na odmikih porodila želja, da bi se mesečno srečevali. Tako je v Ignacijevem domu na Poljanah v Ljubljani 29.11. 2011 potekalo prvo ustanovno srečanje Mož sv. Jožefa. Poimenovali smo se po zavetniku slovenskih mož.

V vseh teh letih se iz odmikov za moške porajajo nove skupine mož, očetov in sinov. Drug drugemu pomagamo živeti svojo od Boga dano moško moč v zakonu, v družini, v skupnosti Cerkve, v službi in v družbi. Pomagamo si v duhovnem boju za pristno možatost, sinovstvo, bratstvo in očetovstvo. Zbiramo se, da bi dajali Božjo moč in lepoto, sebe in pravo smer vsem, ki so nam zaupani. To je naše poslanstvo.

Nastale so že naslednje skupine mož: Velenje, Škofja Loka, Polhov Gradec, Mozirje in Štepanja vas v Ljubljani, Celje, Koper, Radlje ob Dravi, Preska, Kanal, Cirkovce, Cerklje na Gorenjskem, Novo Mesto, Kamnje, Šmartno pri Litiji, Rakovnik, Kapela-Gorica, Metlika.

Leta 2017 smo se prvič izvedli tudi odmik za moške v divjini. Izredna, močna in moč zbujajoča izkušnja, bratov in soborcev v potu svojega obraza in hoji po naši prelepi domovini.

Leta 2023 pa smo se očetje prvič zbrali s svojimi adolescentnimi sinovi in jih uvajamo v moškost.

Hvaležen sem mnogim moškim, ki so in še pomagajo graditi vse te moške skupnosti in je njihovo srce odprto za dobro vseh, še posebej prihodnjih rodov. Svoje življenje zastavljamo za žene, otroke, skupnost in domovino.

Iz želje po obveščanju in osveščanju moških je nastala tudi spletna stran www.moskaduhovnost.si.

Pa še nekaj: saj veste, kako je bilo v osnovni šoli, če si imel brata v osmem razredu, se te sošolci v šestem razredu niso upali kar tako lotiti. Podobno imamo tudi mi močne brate, ki so živeli za može in jim skušali pomagati, da bi bili čim bolj moški po Božji podobi. Največji je zagotovo sv. Jožef, Jezusov rednik in oče. Dragocen je tudi naš blaženi Anton Martin Slomšek, ki je vedno spodbujal može in računal nanje. Blaženi Alojzij Grozde je priprošnjik mladih fantov, ki iščejo kako bi zaživeli svoj dar življenja v dobro vseh. Dragocen pa je tudi sveti jezuit Rupert Mayer iz Münchna, ki je med vojno in po njej na Bavarskem neštetim možem kazal pravo smer. Priprošnji teh mož izročam rast slovenskih moških v Božje sodelavce.

dr. Viljem Lovše

Objave v temi odmiki

Srečanje za moške v Kopru

Srečanje bo v soboto 11. maja ob 15h v župniji Koper – Sv. Marko, Kvedrova 17 PRIJAVA Vabljene primorske skupine za moške pa tudi vsi ostali krščanski moški širom Slovenije! Dobro je, ker podpiramo drug drugega na naši moški poti za življenje sveta. Zahtevni časi so in res je pomembno in dragoceno, da lahko računamo…

Enodnevni odmik za moške – Kančevci

Možakarji : možje, bratje, sinovi, vnuki, dedki, očetje, samski,… skratka moški med 25. in 104. letom starosti ste vabljeni na enodnevni odmik za moške v Kančevce v soboto 6. aprila 2024 od 8:30 pa do predvidoma 17:00. (zbiranje bo med 8:00 in 8:30) Duhovni voditelj odmika bo brat Milan Kvas. Dan, ki ga bomo preživeli skupaj bo temeljil na metodi poslušanja in…

Odmik za zakonce in pripravnike na zakon

KAKO SVA SI RAZLIČNA… Nazarje, 21. – 23. oktober 2022  Vodi: p. dr. Viljem Lovše Midva govoriva različne jezike. Mnogokrat se napačno razumeva. Zato jaz nje kot mož ne morem iz vsega srca ljubiti in ona mi kot žena ne more biti iz srca pokorna. Ni enega brez drugega. Ali je ta začaran krog mogoče…

Svoboden.si

Vsak od nas možakarjev je prepričan, da je svoboden. Kako si predstavljam svobodo? Ali sem svoboden le takrat, ko me nihče od zunaj ne zasužnjuje? Za kakšno ceno sem se tej svobodi pripravljen odreči? Bi jo zamenjal za golo telesno življenje?