On je stare resnice osvetlil z novo lučjo

“Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi” (Jn 12,46).

Vpliv drugega Vatikanskega cerkvenega zbora se še vedno razvija in uvaljevalja. Med pozitivnimi sadovi je tudi prenova lastnosti apostolskih skupnosti: duh sodelovanja med apostoli in verniki. Sodelovanje, in ne tekmovanje, je glavna značilnost krščanske skupnosti.

Prosim: Sv. Jožef, pomagaj nam, da bomo vsi sodelavci v službi tvojega Evangelija.