Peter se od Jezusa počasi uči biti pozoren na Boga

Sveto-pismoSVETI PETER – MOŠKI, KI ME UČI MOŠKOSTI – 3

Krščanska molitev se vedno nanaša na zapisano Božjo besedo, ki nam omogoča vstopiti v stvarno občestvo z Jezusom. Vstali Jezus je navzoč v SP. Ko ga beremo in poslušamo, lahko doživimo Vstalega. Z branjem Božje besede, korak za korakom vstopamo v Kristusovo molitev. Iz nas naredi molilce v Duhu. Vodi nas v Božji objem.

Pri branju si označimo glavne značilnosti in pomembne misli besedila. Nato si kaj izpišemo. Ne gre za vajo razuma. Njen cilj je naslednji korak: premišljevanje. To omogoča dojeti človeške, verske in duhovne vrednote odlomka. Kar sem opazil pri branju, pri premišljevanju, pozorno preudarjam (povezujem, tehtam, doumevam). Počasi začutim spodbudo, da bi svoje življenje prilagodil Božji besedi. Misli se poenostavijo.

Tako vstopim v zrenje navzočnosti, ki mi omogoča stik s Skrivnostjo. Premišljevanje naredi prostor češčenju – adoraciji, slavljenju, podaritvi samega sebe, prošnji za odpuščanje. Zaslutim, da lahko samo v Kristusu uresničim svojo polnost. On je prostor miru, ki moli. V njem vsa moja življenjska pot dobi pomen in pravo razsežnost.

Sadovi takšne pozornosti na Boga so naslednji:

1.) izkustvo globokega veselja, ko je duh zadovoljen in radosten tudi sredi težav (2 Kor 1,3–4);

2.) sposobnost razločevanja tega, kar prihaja od Boga, od tega, kar prihaja od hudiča (Rim 12,2);

3.) pripravljenost za evangeljske izbire in odločitve (Flp 3,8).