Poslušen in lojalen

“Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt.” (Mt 2,14).

Jožef je vstal iz spanja in storil, kar mu je naročil angel: z Marijo se je odpravil v Egipt. Na podlagi drugih sanj  čez nekaj let je vzel Marijo in Jezusa, ter se iz Egipta vrnil v Nazaret.

Prosim: Dragi sv. Jožef, nauči me, da bom tudi jaz poslušen ljubeči Božji volji.