Posvečena sobota

“Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj!” (2 Mz 20,8).

Prva Cerkev je kmalu začela namesto sobote kot Gospodov dan obhajati nedeljo. Zakaj? Ker je Jezus v nedeljo vstal od mrtvih in 50 dni po veliki noči na Binkošti v nedeljo poslal svojega Svetega Duha. V nedeljo častimo Boga in počivamo. Zaradi tega gremo kristjani v nedeljo tudi k maši, da se povežemo v eno Božjo družino, sinov in hčera in bratov in sester med seboj, da bi lahko čez teden, tam kjer smo, iz tega živeli.

Prosim: Sv. Jožef, nauči me prav praznovati nedeljo.