Pot do miru je živeti iz Njega

“Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali” (Heb 12,15).

Vsak izmed nas ima v človeški skupnosti svojo in edinstveno vlogo pri vzpostavljanju pravičnosti in miru. Način na katerega nekaj rečemo ali delamo je prav tako pomemben kakor to kaj rečemo in kaj delamo. To morda sedaj v času pandemije še bolj zaznavamo.

Prosim: Sv. Jožef, zavetnik mož, pomagaj nam ohranjati živo zavest, da smo v Božji ljubezni. Naj postajamo Božje orodje miru v svojem okolju.