Prepustitev

»Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi« (Lk 22,42).

Številni med nami se borijo z rakom. Kardinal Bernardin je v svoji knjigi o tem boju takole zapisal: “Prepusti se! Spusti vse tisto, kar ti onemogoča, da bi bil v zaupnem in domačem ljubečem odnosu z Gospodom Jezusom!”

Prosim: Sv. Jožef ti si se moral velikokrat prepustiti Bogu, nauči tega tudi mene sredi moje življenjske poti, preizkušenj in izzivov.