Prinašalci veselja

“Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo” (Lk 2,10).

Prestrašene pastirje je zajela groza, ko jim je angel oznanil veselo novico ob prvem božiču. Danes Bog uporablja nas, da smo angeli veselja za druge. Mati Terezija iz Kalkute je o svojih obiskih najbolj zavrženih in ubogih dejala: “Ničesar nimam, tja grem zato, da jim prinesem veselje.” Ena od ubogih mater je vzkliknila: “O, mati Terezija, še pridite! Vaš nasmeh je prinesel sonce v našo hišo!”

Molim: Sv. Jožef, nauči me, da bom prinašalec Božjega veselja, danes in tukaj, tistim, ki si mi jih podaril na pot življenja.