Sprašujmo Petra

peter-walking-on-water_Rebecca-BroganSVETI PETER – MOŠKI, KI ME UČI MOŠKOSTI – 5

Lahko prisluhnemo Petru, ki odgovarja na naše vprašanje: „Kdo si? Kaj praviš sam o sebi?“ Podobno vprašanje so postavili Janezu Krstniku (preberi Jn 1,19–23). Janez je dobro odgovoril: „Priznam in ne tajim.“ Nato je povedal, kdo je. Kar pove, zveni čudno. Zelo redko se namreč nekdo predstavi tako, da pove, kdo in kaj vse ni.

„Kdo si? Kaj praviš sam o sebi?“ Ta vprašanja postavimo Petru v želji, da bi v njegovem liku in njegovih posebnih značilnostih dobili pomoč za premislek o samem sebi.

Vprašanja, ki mu jih postavljamo, so premišljevanje o nas samih in služijo kot uvod v oseben stik z Bogom. Vprašanja, ki jih postavljamo njemu, so enaka, kot jih postavljamo sebi.

Za uvod si lahko trikrat preberemo odlomek Mt 14,22-33 o nevihti na jezeru in Petru, ki hodi po vodi. Nato se bomo pogovarjali s Petrom.

Preberi Petrovo zgodbo: Mt 14,22–33.

„In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. Jezus jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.« (Mt 14,22–32).

Premisli: Kaj se ti zdi središče odlomka? Podčrtaj tiste besede, ki se ti zdijo pomembne in ključne (kaj dela Bog, Jezus – njegove drže do človeka; kaj dela človek in v kaj je povabljen).

Kaj je pomembno za pogovor s Petrom?

Za naš cilj, ki je ta, da Petru postavimo točno določeno vprašanje, bom omenil le nekaj besed, ki se mi zdijo pomembne.

  • 26: Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili. Grška beseda, ki jo uporablja evangelist Mt je enaka, kot jo uporablja Lk, da opiše Marijino držo v trenutku oznanjenja. (Lk 1,29) Kakor se je Marija notranje vznemirila pred Božjo skrivnostjo, ki ji je bila razodeta, tako so se Peter in dvanajsteri vznemirili pred resnico Jezusa, kakor se jim postopoma razodeva.
  • 27–28. sta središče odlomka: Jezus jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Jezus je popolnoma gotov v svojo istovetnost. Samega sebe nam da kot zgled in referenčno točko. On je vir zaupanja za vsakega izmed nas, ki nas vedno znova napadajo strahovi, tesnobe in obup.

Peter pa odgovarja: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On je človek, ki hoče v stiku z Jezusom preizkusiti svojo lastno identiteto in moči.