Volja mojega Očeta

»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih” (Mt 7,21).

Lukov evangelij ima podobne besede: “»Kaj me kličete: ›Gospod, Gospod‹ in ne delate tega, kar pravim?” (Lk 6,46). V mesecu januarju smo premišljevali o svetem Jožefu kot vzorniku, pomočniku, zavetniku umirajočih in varuhu Cerkve. V februarju pa bomo poskušali globlje dojeti kakšna je volja Kristusovega nebeškega Očeta.

Molim: Sv. Jožef, nauči me iskati, najti in izpolnjevati Božjo voljo, kakor si se naučil ti.