Združeni v veri

“Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete” (Ef 66,18).

V apostolski veroizpovedi izrečemo tudi vero v občestvo svetnikov. Med nami na zemlji in svetniki v nebesih je spletena ljubeča molitvena vez. Tudi prošnja v litanijah sv. Jožefa jo dobro izrazi: “Ko smo deležni njegovega varstva na zemlji, naj nam pomagajo njegove molitve tudi v nebesih”.

Molim: Sv. Jožef, prosi za nas, zdaj in ob naši smrtni uri.