Zloraba Božjega imena

“Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga” (2 Mz 20,7).

Včasih smo rekli: “Ne skruni Božjega imena”. S tem ni mišljena le nemarna ali neprimerna uporaba Božjega imena, ampak tudi imena Jezusa Kristusa. Zajema tudi vse kletve, vulgarne besede in preklinjanja. Danes skoraj povsod (tudi po TV) preklinjamo in uporabljamo vulgarne besede. S tem izgubljamo svoje dostojanstvo in tudi pravo notranjo moč.

Prosim: Sv. Jožef, osvobodi moje srce, da bo izgovarjalo Božje spoštovanje do vseh in vsega.